Hanna Timmers

HANNA TIMMERS

Hanna Timmers studeerde in 2010 af als theaterdocent aan De Theaterschool in Amsterdam. Sindsdien werkte zij bij o.a. MAAS theater en dans, Toneelgroep Amsterdam en Het Jeugdtheaterhuis als docent en maker. Sinds 2012 is Hanna verbonden aan Theater Na de Dam. Eerst als maker van de eerste jongerenprojecten en vervolgens als onderdeel van het inhoudelijk programmateam. Hanna maakt altijd ‘in context’ en vaak in de openbare ruimte. Haar voorstellingen verbinden lokale (onzichtbare) verhalen en geschiedenis aan de ingewikkelde tijd waarin we nu leven. 

De laatste jaren richt Hanna zich met name op het maken van theater in sociaal artistieke context. Bij Het Nationale Theater in Den Haag is zij artistiek verantwoordelijk voor Urban Stories, waarvoor zij in 2017 samen met makers Martijn Klink, Els van der Jagt en Khadija Massaoudi een reeks voorstellingen in gebedshuizen maakte onder de titel ‘Eerst zien dan geloven’. In het voorjaar van 2018 maakte zij in Den Haag samen met Thabi Mooi ‘Wij Zijn Nederland’, een reeks voorstellingen voor alle groepen van het basisonderwijs. 

Eind 2017 deed Hanna voor Frascati onderzoek in de Lodewijk van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West. Aan de zij van Rochdale medewerker Faisal doorkruiste zij de buurt en maakte op basis van die ervaringen een korte solo, die zij presenteerde tijdens De (on)vertelde Stad (Stadslab #1, route a). Voortbouwend op dat onderzoek maakt zij in seizoen 2018/2019 samen met vormgever Luca van Slagmaat vier afleveringen van de theatrale radioshow ‘Radio van Deyssel’, waarin verhalen uit de buurt in onverwachte ontmoetingen samen komen. 

IN DE MEDIA